บริษัท CULTIV8SOLUTIONS จำกัด

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของงานบริการในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลาย ประเภท รวมทั้งประสบการณ์ด้านปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ รถขนส่งที่หลากประเภท บุคลากรที่มีความชำนาญ ตามนโยบาย

 

เกี่ยวกับเรา
 บริษัท CULTIV8SOLUTIONS จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 75/1 ถ.เหนือวัง ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ดำเนินธุรกิจทางด้านขนส่ง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการขนส่งทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย และ อาเซียน

 

    บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของงานบริการ ในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท รวมทั้งประสบการณ์ด้านปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ รถขนส่งที่หลากประเภท บุคลากรที่มีความชำนาญ ตามนโยบายการบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ตรงเวลา และ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

 

รูปแบบการให้บริการ

บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ในราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง บริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีระบบบริหารการจัดการมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของเทคโนโลยี บุคลากร และความรับผิดชอบต่ออาชีพ

 

เทรลเลอร์พื้นเรีบย 3 เพลา

เครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด มี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1 มีประกันด้านความเสียหายของสินค้า ความสะอาด 5 ส. อุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

เพิ่มเติม

รถบรรทุก 6 ล้อ

บรรทุกสินค้าได้หลากหลายประเภท เหล็ก บีม โครงสร้าง เหล็กเส้น คอยน์ ไม้ต่างๆ อิฐมวลเบา เสาเข็ม น้ำดื่ม พาเลท หรือ สินค้าอื่นๆ ตามตกลง พร้อมประกันสินค้าครอบคลุมวงเงิน 1,000,000 บาท

เพิ่มเติม

สิบล้อพ่วงคอก

เครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด มี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1 มีประกันด้านความเสียหายของสินค้า ความสะอาด 5 ส. อุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

เพิ่มเติม

บรรทุก 4 ล้อ 2 เพลา 4 ล้อ

เครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด มีตู้ปรับอุณภูมิถึง -18 องศา üมี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1 มีประกันด้านความเสียหายของสินค้า ความสะอาด 5 ส. อุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

เพิ่มเติม